Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi.

Czysta gminaOd 1 lipca 2013 roku zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w Gminie Nowe Ostrowy, podobnie jak w całym kraju, obowiązują nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowy system zobowiązuje mieszkańców do selektywnego zbierania odpadów, a gminy i firmy do uzyskania poziomów odzysku określonych rodzajów odpadów. Na terenie Gminy Nowe Ostrowy odbiorem odpadów zostały objęte nieruchomości zamieszkałe, na których wytwarzane są odpady komunalne. Gmina nie przejęła obowiązku zagospodarowania odpadów powstałych na nieruchomościach niezamieszkałych, tj. szkoły, urzędy, punkty handlowe, gastronomiczne i inne, na których prowadzona jest działalność gospodarcza. Odpady te są odbierane na starych zasadach, czyli umowa zawarta z firmą odbierającą odpady.

harmonogram      deklaracja 

recygling       pszok

zasady segregacji     prawo

podmioty odbierajace      podmioty odbierajace2