Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych należy dostarczać następujące odpady:

  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • opony,
  • papier i tektura,
  • metale,
  • chemikalia pochodzące z gospodarstw domowych oprócz niebezpiecznych (np. opakowania po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach, olejach, smarach, środkach ochrony roślin, filtry olejowe itp.)
  • opakowania wielomateriałowe niekwalifikujące się do selektywnej zbiórki (np. folie budowlane i ogrodnicze, folie kiszonkarskie, siatki i sznurki rolnicze, plandeki, itp.)
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe.

PSZOK jest czynny w każdą środę (z wyjątkiem świąt przypadających w tym dniu) w godzinach 10.00 – 13.00. Odpady są odbierane tylko i wyłącznie we wskazanym terminie. Zabrania się wyrzucania śmieci przed bramą wjazdową oraz na terenie wokół PSZOK!