--> Koronawirus
Urząd Gminy Nowe Ostrowy
 • Informacja Wójta Gminy Nowe Ostrowy dotycząca organizacji pracy Urzędu Gminy: Informacja
 • Zarządzenie Wójta Gminy Nowe Ostrowy nr 19/2020:  treść zarządzenia
 • Komunikat Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie: komunikat
 • Materiały otrzymane z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kutnie dotyczące informacji o koronawirusie SARS-CoV-2 - do pobrania
 • Komunilkat Starosty Kutnowskiego: komunikat
 • Ulotki informacyjne dla osób wjeżdżających do Polski:
 • Zarządzenie nr 6/20 Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 12 marca 2020 r.: zarzadzenie
 • Komunikat Placówki terenowej KRUS w Kutnie: komunikat
 • Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie: komunikat
 • Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych od 12 do 25 marca 2020 r - informacja
 • Komunikat ws.odpadów powstających w miejscach kwarantanny: komunikat
 • Ulotka dotycząca aplikacji przeznaczonej dla osób pozostających w kwarantannie domowej: ulotka