--> Dofinansowania krajowe
Urząd Gminy Nowe Ostrowy

logo wfosigw

Gmina Nowe Ostrowy zrealizowała zadanie pn. 

„Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych jako końcowy efekt zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Ostrowy, Wołodrza i Grodno oraz sieci wodociągowej z odgałęzieniami w miejscowości Nowe Ostrowy – etap I”


Wartość ogólna zadania: 244 450,00 zł

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji: 152 195,00 zł

W ramach zadania zostało wykonanych 48 przyłączy kanalizacyjnych o łącznej długości 761,8 mb z litych rur PCV Ø 160 wraz z zastosowaniem studzienek inspekcyjnych z tworzywa sztucznego średnicy 315 mm.

www.wfosigw.lodz.pl

 

 

 

Gmina Nowe Ostrowy realizuje zadanie dofinansowane ze środków budżetu Państwa pn. „Zapewnienie funkcjonowania klubu „Senior+” w Ostrowach-Cukrowni gmina Nowe Ostrowy”. Zadanie ma na celu zapewnienie funkcjonowania klubu „Senior+” utworzonego w roku 2020 r. Program zadania przyczyni się do upowszechniania działań związanych ze sportem, aktywnością fizyczną, działalnością kulturalną oraz profilaktyką zdrowotną. Skierowany będzie do seniorów/ osób starszych z terenu Gminy Nowe Ostrowy. Projekt ma na celu rozwój działań ukierunkowanych na zdobycie i poszerzenie wiedzy związanej z profilaktyką zdrowotną, dbaniem o aktywność fizyczną, działalnością kulturalną oraz działaniami integracyjnymi seniorów również z innymi grupami wiekowymi. Cel zadania będzie realizowany zarówno przez zajęcia o charakterze praktycznym – warsztaty, jak również informacyjnym – wykłady, zajęcia. Oferta przewiduje również trening ruchowy i oddziaływanie na psychikę seniorów, podnosząc ich samoocenę i wiarę w możliwości wpływania na jakość życia. Projekt pozwoli osobom starszym integrować się w swoim gronie, jak również umożliwi spędzanie wolnego czasu w zupełnie nowy i innowacyjny sposób. W ramach zadania seniorzy z terenu Gminy Nowe Ostrowy odbędą cykl warsztatów wpływających na poprawę stanu zdrowia czy zajęcia dotyczące zdrowego żywienia oraz zostaną im zapewnione działania z zakresu aktywności fizycznej takie jak np. zajęcie gimnastyczne i taneczne. Oferta przewiduje również wyjazdy o charakterze kulturalno – integracyjnym oraz działania na rzecz solidarności międzypokoleniowej.

DOFINANSOWANIE 25 291,02 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 62 446,94 zł

plakat senior cukrownia

Gmina Nowe Ostrowy realizuje zadanie dofinansowane ze środków budżetu Państwa pn. „Zapewnienie funkcjonowania klubu „Senior+” w Imielnie gmina Nowe Ostrowy”. Zadanie ma na celu zapewnienie funkcjonowania klubu „Senior+” utworzonego w roku 2021 r. Program zadania przyczyni się do upowszechniania działań związanych ze sportem, aktywnością fizyczną, działalnością kulturalną oraz profilaktyką zdrowotną. Skierowany będzie do seniorów/ osób starszych z terenu Gminy Nowe Ostrowy. Projekt ma na celu rozwój działań ukierunkowanych na zdobycie i poszerzenie wiedzy związanej z profilaktyką zdrowotną, dbaniem o aktywność fizyczną, działalnością kulturalną oraz działaniami integracyjnymi seniorów również z innymi grupami wiekowymi. Cel zadania będzie realizowany zarówno przez zajęcia o charakterze praktycznym – warsztaty, jak również informacyjnym – wykłady, zajęcia. Oferta przewiduje również trening ruchowy i oddziaływanie na psychikę seniorów, podnosząc ich samoocenę i wiarę w możliwości wpływania na jakość życia. Projekt pozwoli osobom starszym integrować się w swoim gronie, jak również umożliwi spędzanie wolnego czasu w zupełnie nowy i innowacyjny sposób. W ramach zadania seniorzy z terenu Gminy Nowe Ostrowy odbędą cykl warsztatów wpływających na poprawę stanu zdrowia czy zajęcia dotyczące zdrowego żywienia oraz zostaną im zapewnione działania z zakresu aktywności fizycznej takie jak np. zajęcie gimnastyczne i taneczne. Oferta przewiduje również wyjazdy o charakterze kulturalno – integracyjnym oraz działania na rzecz solidarności międzypokoleniowej.

DOFINANSOWANIE 15 068,20 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 39 363,09 zł

plakat senior imielno23th

tablice sołeckie sołectwo na plus 2022 04.03 2 1W ramach zadania zostały wykonane następujące elementy robót: wykopy i położenie rurociągu PCW, wykonanie ścianek działowych, montaż skrzydeł drzwiowych płytowych wewnętrznych, tynkowanie ścian, licowanie ścian, położenie płytek ceramicznych, gruntowanie ścian, malowanie ścian, malowanie sufitu oraz montaż umywalki i baterii umywalkowej.

Całkowity koszt zadania: 19 975,04 zł
Dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego: 12 000,00 zł

 

 

 

grant wola pierowa1 grant wola pierowa2

tablice sołeckie sołectwo na plus 2022 04.03 2 1

W ramach zadania zostały zakupione i zamontowane 4 szt. drzwi w budynku strażnicy, zostały wykonane niezbędne obróbki blacharskie oraz wykonano wymianę rynien dachowych i rur spustowych.

Całkowity koszt zadania: 22 500,69 zł
Dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego: 12 000,00 zł

 

 

 

grant bzowki2 grant bzowki3