Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Tę nazwę nosi placówka oświatowa od 05.02.2005 r. Wtedy właśnie odbyła się uroczystość nadania imienia szkole. Ten pomysł narodził się 19 kwietnia 2004 r. Komitet organizacyjny, w skład którego weszli rodzice, nauczyciele i uczniowie przeprowadził ankietę, w której społeczeństwo wybrało za patrona szkoły Mieczysławę Butler, wieloletnią nauczycielkę i kierowniczkę miejscowej placówki.

 Tablica pamiątkowa poświęcona patronowi szkoły w dniu 5 lutego 2005 roku.


Radę Pedagogiczną szkoły tworzą wykwalifikowani nauczyciele, którzy w trosce o dobro ucznia rozwijają wiedzę, korzystając z warsztatów, kursów doskonalących i studiów podyplomowych.

Uczniowie w szkole czują się dobrze i bezpiecznie, gdyż opiekę nad nimi sprawują nie tylko nauczyciele, ale i wychowawca świetlicy oraz pracownicy administracji i obsługi. Ze świetlicy szkolnej mogą korzystać juz od wczesnych godzin porannych (przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych), zjeść obiad, dla niektórych refundowany przez Urząd Gminy, a po zakończeniu zajęć skorzystać z fachowej pomocy podczas odrabiania zadań domowych.
Szkoła zapewnia dowóz, nad bezpieczeństwem których czuwa opiekun. W związku z potrzebą korygowania wad wymowy, zwłaszcza u dzieci młodych, zatrudniono w naszej szkole logopedę, pracującego w pełnym wymiarze godzin. Pozytywne efekty jego pracy dostrzegają zarówno dzieci jak i nauczyciele.

Dzięki przychylności wójta Gminy Nowe Ostrowy, który rozumie potrzeby młodzieży, uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych tj. kołach zainteresowań, zajęciach wyrównawczych, zajęciach rewalidacyjno – kompensacyjnych. Na kołach przedmiotowych dzieci rozwijają swoje zainteresowania, co daje im możliwość wzięcia udziału w wielu konkursach.

W minionym roku szkolnym wielu uczniów wsławiło imię szkoły. Do największych osiągnięć należy:

  • I miejsce w Konkursie Matematycznym „Kangur 2005” : Anna Pokorska – nagroda to wycieczka zagraniczna,
  • II miejsce w Rejonowym Konkursie Recytatorskim im Janusza Korczaka „Pięknie być człowiekiem” : Paulina Rozmaryn,
  • II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Ortograficzno – Gramatycznym „W Krainie Ortografii i Gramatyki” : Anna Komorowska,
  • II miejsce w powiecie w Turnieju Piłkarskich drużyn młodzieżowych rocznik 1989 i 1993,
  • I miejsce w powiecie w Zawodach sportowo – pożarniczych: drużyna żeńska,
  • II miejsce w powiecie w Zawodach Sportowo – Pożarniczych: drużyna męska.


Oprócz wysokich miejsc uczniowie zdobyli wiele wyróżnień i nagród rzeczowych w konkursach historycznych, przyrodniczych, plastycznych. muzycznych, ekologicznych. Uczestniczyli w wielu akcjach organizowanych przez Związek Gmin Regionu Kutnowskiego.

Dyrektor szkoły Małgorzata Strębska, oprócz troski o właściwy poziom edukacji swoich wychowanków dba o zapewnienie im bezpiecznych i estetycznych warunków do nauki. W związku z tym, w miarę możliwości. prowadzone są remonty izb lekcyjnych. W bieżącym roku szkolnym odnowiono dwie sale lekcyjne, przeprowadzono wymianę drzwi wejściowych, oświetlenia, zakupiono wykładziny podłogowe.

Nauczyciele – opiekunowie klas – czynnie włączyli się w okresie wakacji do prac remontowo – porządkowych. Potrzeby związane z poprawą warunków lokalowych istnieją nadal. Organ prowadzący zna i rozumie te problemy. Dzięki jego pomocy zostaną zapewne rozwiązane.

Szkoła Podstawowa w Ostrowach Szkoła Podstawowa w Ostrowach