--> Szkolnictwo
Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Tę nazwę nosi placówka oświatowa od 05.02.2005 r. Wtedy właśnie odbyła się uroczystość nadania imienia szkole. Ten pomysł narodził się 19 kwietnia 2004 r. Komitet organizacyjny, w skład którego weszli rodzice, nauczyciele i uczniowie przeprowadził ankietę, w której społeczeństwo wybrało za patrona szkoły Mieczysławę Butler, wieloletnią nauczycielkę i kierowniczkę miejscowej placówki.

 Tablica pamiątkowa poświęcona patronowi szkoły w dniu 5 lutego 2005 roku.


Radę Pedagogiczną szkoły tworzą wykwalifikowani nauczyciele, którzy w trosce o dobro ucznia rozwijają wiedzę, korzystając z warsztatów, kursów doskonalących i studiów podyplomowych.

Uczniowie w szkole czują się dobrze i bezpiecznie, gdyż opiekę nad nimi sprawują nie tylko nauczyciele, ale i wychowawca świetlicy oraz pracownicy administracji i obsługi. Ze świetlicy szkolnej mogą korzystać juz od wczesnych godzin porannych (przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych), zjeść obiad, dla niektórych refundowany przez Urząd Gminy, a po zakończeniu zajęć skorzystać z fachowej pomocy podczas odrabiania zadań domowych.
Szkoła zapewnia dowóz, nad bezpieczeństwem których czuwa opiekun. W związku z potrzebą korygowania wad wymowy, zwłaszcza u dzieci młodych, zatrudniono w naszej szkole logopedę, pracującego w pełnym wymiarze godzin. Pozytywne efekty jego pracy dostrzegają zarówno dzieci jak i nauczyciele.

Dzięki przychylności wójta Gminy Nowe Ostrowy, który rozumie potrzeby młodzieży, uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych tj. kołach zainteresowań, zajęciach wyrównawczych, zajęciach rewalidacyjno – kompensacyjnych. Na kołach przedmiotowych dzieci rozwijają swoje zainteresowania, co daje im możliwość wzięcia udziału w wielu konkursach.

W minionym roku szkolnym wielu uczniów wsławiło imię szkoły. Do największych osiągnięć należy:

  • I miejsce w Konkursie Matematycznym „Kangur 2005” : Anna Pokorska – nagroda to wycieczka zagraniczna,
  • II miejsce w Rejonowym Konkursie Recytatorskim im Janusza Korczaka „Pięknie być człowiekiem” : Paulina Rozmaryn,
  • II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Ortograficzno – Gramatycznym „W Krainie Ortografii i Gramatyki” : Anna Komorowska,
  • II miejsce w powiecie w Turnieju Piłkarskich drużyn młodzieżowych rocznik 1989 i 1993,
  • I miejsce w powiecie w Zawodach sportowo – pożarniczych: drużyna żeńska,
  • II miejsce w powiecie w Zawodach Sportowo – Pożarniczych: drużyna męska.


Oprócz wysokich miejsc uczniowie zdobyli wiele wyróżnień i nagród rzeczowych w konkursach historycznych, przyrodniczych, plastycznych. muzycznych, ekologicznych. Uczestniczyli w wielu akcjach organizowanych przez Związek Gmin Regionu Kutnowskiego.

Dyrektor szkoły Małgorzata Strębska, oprócz troski o właściwy poziom edukacji swoich wychowanków dba o zapewnienie im bezpiecznych i estetycznych warunków do nauki. W związku z tym, w miarę możliwości. prowadzone są remonty izb lekcyjnych. W bieżącym roku szkolnym odnowiono dwie sale lekcyjne, przeprowadzono wymianę drzwi wejściowych, oświetlenia, zakupiono wykładziny podłogowe.

Nauczyciele – opiekunowie klas – czynnie włączyli się w okresie wakacji do prac remontowo – porządkowych. Potrzeby związane z poprawą warunków lokalowych istnieją nadal. Organ prowadzący zna i rozumie te problemy. Dzięki jego pomocy zostaną zapewne rozwiązane.

Szkoła Podstawowa w Ostrowach Szkoła Podstawowa w Ostrowach