--> SP Imielno
Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Szkoła Podstawowa w Imielnie

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą w Imielnie.

Adres: Imielno, 99-350 Ostrowy.
Telefon: (24) 356-14-94.
Fax: (24) 356-14-94.

Strona bip: http://szpimielno-noweostrowy.bip.org.pl/

Początki istnienia szkoły w Imielnie przypadają na rok 1927. Była to wówczas jednoklasowa szkoła w wynajętym pomieszczeniu u właściciela majątku. Po 10 latach w wynajmowanych kolejno pomieszczeniach u gospodarzy, pod naciskiem miejscowej ludności, Rada Gminna podjęła decyzję o budowie szkoły. W 1937 rozpoczęto naukę w nowo pobudowanej szkole, w której były 3 izby lekcyjne. Kierownictwo objął Pan Kazimierz Wojtczak. W czasie II wojny światowej w marcu 1940 r. decyzją władz niemieckich szkoła zostaje zamknięta. Budynek stał pusty. W kwietniu 1944 r. otworzono szkołę dla dzieci niemieckich. Rodziny miejscowych gospodarzy wysiedlono a na ich miejsce przybyli koloniści niemieccy. Dzieci polskie nie miały prawa do tej szkoły. W lutym 1945 r. Niemcy opuszczają Imielno. Szkoła zostaje pusta. Przybył do Imielna dawny nauczyciel Pan Wojtczak aby dokonać spisu dzieci polskich. Budynek uprzątnięto i klasy przygotowano do nauki. Warunki buły bardzo trudne. Powołano Komitet Rodzicielski, który prężnie pomagał kierownictwu szkoły. W latach 60 – tych dobudowano 2 izby lekcyjne. Od 1973 r. przyjęto dzieci z Grochowa od klasy V, gdyż nasza szkoła została szkołą zbiorczą. W latach 80 – tych dobudowano następne dwa pomieszczenia. W 1989 r. rozpoczęto trzeci etap rozbudowy Powołany został Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły. Rodzice sami wykopali i zalewali fundamenty. Świadczyli wszystkie usługi transportowe. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu rodziców prace zakończono w ciągu niespełna 2 lat. Dobudowano 3 izby lekcy- ne i co najważniejsze popłynęło zimą ciepło w klasach. Założono centralne ogrzewanie. Rok 1995 zakończyła się trzecia ostatnia, największa rozbudowa szkoła połączona z oddaniem Sali gimnastycznej i nadania szkole imienia Bohaterów Bitwy nad Bzurą.