Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Nr rachunku bankowego Urzędu Gminy: 42 9023 0006 3900 4066 2000 0040.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 Ankieta/CV dla osób chcących podjąc zatrudnienie w ramach robót publicznych, prac społecznie-użytecznych i staży. 

Dokumenty dotyczące naboru na wolne stanowiska urzędnicze:

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów:

 Sprawy podatkowe

Sprawy obywatelskie

Urząd Stanu Cywilnego

Dowody osobiste

Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka nieruchomościami

Planowanie_przestrzenne

gospodarka odpadami

rolnictwo

zarzadzanie drogami