--> Sołectwa
Urząd Gminy Nowe Ostrowy

W skład Gminy Nowe Ostrowy wchodzi 16 sołectw:

 1. Sołectwo Bzówki obejmuje wsie Bzówki, Nowa Wieś - Przewodniczący Rady Sołeckiej - Wysocki Ireneusz.
 2. Sołectwo Grochów obejmuje wsie Grochów, Grochówek, Kały, Kały Towarzystwo - Przewodniczący Rady Sołeckiej - Kępiński Artur.
 3. Sołectwo Grodno obejmuje wieś Grodno - Przewodnicząca Rady Sołeckiej - Szałwińska Angelika.
 4. Sołectwo Imielno obejmuje wieś Imielno - Przewodnicząca Rady Sołeckiej - Dębicka Hanna.
 5. Sołectwo Imielinek obejmuje wieś Imielinek - Przewodnicząca Rady Sołeckiej - Kieszkowski Zygmunt.
 6. Sołectwo Kołomia obejmuje wieś Kołomia - Przewodniczący Rady Sołeckiej - Nalberczyk Krzysztof.
 7. Sołectwo Lipiny obejmuje wieś Lipiny- Przewodniczący Rady Sołeckiej - Matczak Renata.
 8. Sołectwo Miksztal obejmuje wsie Miksztal, Nowe Grodno - Przewodnicząca Rady Sołeckiej - Kostrzewska Maria.
 9. Sołectwo Niechcianów obejmuje wieś Niechcianów - Przewodniczący Rady Sołeckiej - Bartnicki Stanisław.
 10. Sołectwo Nowe Ostrowy obejmuje wieś Nowe Ostrowy - Przewodnicząca Rady Sołeckiej - Szukalska Marta.
 11. Sołectwo Ostrowy obejmuje wieś Ostrowy, Ostrowy ­ Cukrownia - Przewodniczący Rady Sołeckiej - Bawej Wiesław.
 12. Sołectwo Perna obejmuje wieś Perna - Przewodniczący Rady Sołeckiej - Kuliński Andrzej.
 13. Sołectwo Rdutów obejmuje wsie Rdutów, Błota - Przewodnicząca Rady Sołeckiej - Kawka Dorota.
 14. Sołectwo Wola Pierowa obejmuje wieś Wola Pierowa - Przewodniczący Rady Sołeckiej - Stefański Robert.
 15. Sołectwo Wołodrza obejmuje wieś Wołodrza - Przewodnicząca Rady Sołeckiej - Marciniak Danuta.
 16. Sołectwo Zieleniec obejmuje wieś Zieleniec - Przewodnicząca Rady Sołeckiej - Ratajska Wanda.