Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Zdalna szkoła - logotypy

Gmina Nowe Ostrowy w ramach projektu „Zdalna Szkoła+” pozyskała grant w wysokości 44 998,00 zł na zakup sprzętu dla szkół.
Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem.
Dzięki przyznanemu dofinansowaniu w wysokości 44 998,00 zł do Szkoły Podstawowej im. Mieczysławy Butler w Ostrowach oraz Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą w Imielnie trafiło 18 nowoczesnych laptopów.

Projekt jest realizowany W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

https://www.cppc.gov.pl/zdalna-szkola-2

Zdalna szkoła - logotypy

Gmina Nowe Ostrowy w ramach projektu „Zdalna Szkoła” pozyskała grant w wysokości 45 000,00 zł na zakup sprzętu dla szkół.
Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem.  Dzięki przyznanemu dofinansowaniu w wysokości 45 000,00 zł do Szkoły Podstawowej im. Mieczysławy Butler w Ostrowach oraz Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą w Imielnie trafiły 22 nowoczesne laptopy

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

https://www.cppc.gov.pl/zdalna-szkola

LOGOTYPY KOL EFRR pl

Gmina Nowe Ostrowy realizuje projekt pt. „Wykorzystanie Energii Słonecznej w Gminie Nowe Ostrowy”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie IV.1 Odnawialnego źródła energii. Poddziałanie IV.1.2. Odnawialne źródła energii.
Założeniem projektu jest zwiększenie produkcji energii cieplnej i/lub elektrycznej pochodzącej z OZE w budynkach gospodarstw domowych oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Nowe Ostrowy, a także uzyskanie oszczędności i optymalizacji kosztów zużycia tej energii. Projekt spełnia wszystkie cele programowe i przyczynia się, w szczególności do obniżenia kosztów zużycia energii w wyniku produkcji energii cieplnej i elektrycznej z OZE w gospodarstwach domowych (budownictwo mieszkaniowe) i budynkach użyteczności publicznej, i tym samym do redukcji lub ograniczenia zużycia paliw konwencjonalnych, a przede wszystkim do zwiększenia udziału OZE w bilansie paliwowo-energetycznym woj. Łódzkiego. W tym celu zaplanowano inwestycję w trybie zaprojektuj-wybuduj, polegającą na zaprojektowaniu i wykonaniu instalacji fotowoltaicznych w 50 lokalizacjach (43 budynków prywatnych i 7 budynków Użyteczności publicznej) oraz instalacji kolektorów słonecznych w 37 lokalizacjach (gospodarstwa domowe), wraz z pracami infrastrukturalnymi i montażowymi.
Celem bezpośrednim projektu jest ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko oraz poprawa efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych oraz w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Nowe Ostrowy poprzez zaprojektowanie i wykonanie 50 instalacji fotowoltaicznych oraz 37 instalacji kolektorów słonecznych.
Całkowita wartość projektu 2 593 534,41 zł
Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 889 381,70 zł

logo wfosigw

Gmina Nowe Ostrowy zrealizowała zadanie pn. 

"Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Wołodrzy gm. Nowe Ostrowy dz. Nr 47/1 "


Wartość ogólna zadania: 455 185,65 zł
Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie pożyczki: 398 061 zł


Zadanie polegało na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, dociepleniu ścian i dachu, wymianie instalacji odgromowej, wymianie opraw oświetleniowych, uporządkowaniu istniejących przewodów elektrycznych i antenowych na elewacji budynki,  wymianie zaworów przygrzejnikowych na termostatyczne oraz wykonaniu izolacji przewodów instalacji c.o.

www.zainwestujwekologie.pl

 

WUP 

„Człowiek najlepsza inwestycja”

Projekt „Nowa szansa” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


Celem projektu „Nowa szansa” jest:

  1. pobudzenie aktywności wśród osób bezrobotnych z terenu naszej gminy
  2. zwiększenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy
  3. zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły