Urząd Gminy Nowe Ostrowy

logo wfosigw

 

"Gmina Nowe Ostrowy realizuje zadanie pn.
"Z ekologią na Ty – edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Nowe Ostrowy "

Wartość ogólna zadania: 20 850,00 zł
Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji – 12 050,00 zł

Zadanie polega na zakupie pojemników na odpady segregowane, zakupie wyposażenia i pomocy dydaktycznych do punktu edukacji ekologicznej, organizacji szkoleń i warsztatów o tematyce ekologicznej dla mieszkańców oraz organizacji pikniku ekologicznego.


www.zainwestujwekologie.pl
"