Urząd Gminy Nowe Ostrowy

logo wfosigw

Gmina Nowe Ostrowy zrealizowała zadanie pn. 

"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowe Ostrowy w 2018 roku"

Wartość ogólna zadania: 23.152,93 zł
Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji: 20.837,64,00 zł

Zadanie polegało na demontażu, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowe Ostrowy. W sumie odebranych i przekazanych do unieszkodliwienia na składowisko odpadów niebezpiecznych zostało 54,330 Mg wyrobów zawierających azbest. Demontaż, odbiór i utylizacja obejmowała 17,449 Mg wyrobów z 7 posesji, natomiast odbiór i utylizacja obejmowała z 36,881 Mg wyrobów azbestowych z 18 posesji.

www.zainwestujwekologie.pl