--> Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowe Ostrowy
Urząd Gminy Nowe Ostrowy

 

logo wfosigw

 

Gmina Nowe Ostrowy realizuje zadanie pn.
"Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowe Ostrowy"

Wartość ogólna zadania: 14 145,00 zł

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji - 7072,00 zł


www.zainwestujwekologie.pl