--> Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie osiedla Bzówki – budowa oczyszczalni ścieków wraz z rurociągiem
Urząd Gminy Nowe Ostrowy

 

logo wfosigw

 

Gmina Nowe Ostrowy realizuje zadanie pn.
"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie osiedla Bzówki – budowa oczyszczalni ścieków wraz z rurociągiem"

Wartość ogólna zadania: 200 767,18 zł

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie umorzenia pożyczek - 113 121,00 zł


www.zainwestujwekologie.pl