Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych na terenie Gminy Nowe Ostrowy to:

  • Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 3, 99-340 Krośniewice
  • Tonsmeier Centrum Sp. z o.o., ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno

Na terenie Gminy Nowe Ostrowy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest zbierany w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).