Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Podmioty odbierające odpady komunalne z terenu Gminy Nowe Ostrowy to:

  • Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 3, 99-340 Krośniewice
  • Tonsmeier Centrum Sp. z o.o., ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno

Miejscem zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Krzyżanówku, gm. Krzyżanów lub Zastępcza Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych we Frankach, gm. Krośniewice.