Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Błąkający się piesek w okolicy lasu na wysokości Grochówek poszukuje właściciela, jeżeli jesteś jego właścicielem lub osoba zainteresowaną jego adopcją poniżej podajemy kontakt: tel. 24 356 14 06 lub 24 356 14 00

pies2019-1

gmina thDyrektor Gminnego Przedszkola w Ostrowach informuje, że rekrutacja kandydatów do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 trwać będzie od 01.03.2019 do 20.03.2019 r. Wszystkich zainteresowanych rodziców serdecznie zapraszamy do przedszkola w godzinach 7:00-15:00.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Przedszkolu w Ostrowach w godzinach od 7:00 do 15:00 oraz pod numerem telefonu: 24-356-14-08.

paragrafPublikujemy harmonogram nieodpłatnej pomocy prawnej w miesiącu marcu 2019 r.

Harmonogram - kliknij, aby pobrać

zaproszenie swietlica2019thumbs

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie przekazuje zaktualizowaną i zaakceptowaną przez Ministerstwo Rolnictwa I Rozwoju Wsi kopię ulotki informacyjnej dla rolników, opracowanej w Departamencie Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pt. " Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią" - kliknij, aby pobrać.

uwaga thumbW piątek 1 marca 2019r. od godz. 11.30 do godz. 15.30 (do końca dnia pracy) w biurze dowodów osobistych Urzędu Gminy Nowe Ostrowy, podobnie jak we wszystkich urzędach w kraju, nie będzie możliwości obsługi petentów w zakresie spraw związanych z dowodami osobistymi. Nie będzie możliwości złożenia wniosku o dowód osobisty, odbioru dowodu osobistego lub zgłoszenia jego utraty czy zniszczenia.
W środę 27 lutego 2019r. wyłączona zostanie możliwość elektronicznego wnioskowania o wydanie dowodu osobistego lub zgłoszenia jego utraty, uszkodzenia. Usługa będzie ponownie włączona 4 marca 2019 r.
Zaplanowane przez Ministerstwo Cyfryzacji powyższe przerwy techniczne w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych spowodowane są wejściem w życie ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw i tym samym wdrożeniem dowodów osobistych z warstwą elektroniczną.

gmina thW terminie od 4 do 13 lutego 2019 roku w sołectwach Gminy Nowe Ostrowy przeprowadzone zostały zebrania wiejskie na których mieszkańcy wybierali Sołtysów oraz Członków Rady Sołeckiej. Odbyło się 16 zebrań. We wszystkich udział brali przedstawiciele władz gminy: Wójt Gminy - Zdzisław Kostrzewa, Przewodniczący Rady Gminy - Jacek Olesiński oraz radni Rady Gminy, których działaniem jest objęte dane sołectwo. Zebrania wiejskie - wyborcze były przede wszystkim podsumowaniem działalności sołtysów i Rad Sołeckich w mijającej kadencji. Podczas spotkań poruszane były sprawy odnoszące się do danego sołectwa. Mieszkańcy zgłaszali również wnioski, które powinny zostać zrealizowane w celu poprawy warunków życia mieszkańców. W większości zgłaszano postulaty odnoszące się realizowania remontów dróg gminnych oraz powiatowych. Społeczność lokalna wnioskowała także o budowę chodników, budowę placów zabaw, czy modernizację oświetlenia ulicznego.