Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. realizowany jest projekt pn. "Lepsza przyszłość", którego celem jest poprawienie aktywności społecznej, zawodowej i edukacyjnej mieszkańców powiatu kutnowskiego. Udział w projekcie jest bezpłatny.
Wykonawcą projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, Oś IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1. Aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt "Lepsza przyszłość" realizowany jest w dwóch edycjach. Rekrutacja do pierwszej trwa w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.03.2018 r. Projekt przeznaczony jest do 80 osób niepełnosprawnych w wieku od 18 do 64 lat, a także do 20 osób usamodzielnianych z rodzin zastępczych.

Zapraszamy Państwa na uroczystości z okazji Dnia Kobiet, które odbędą się w Świetlicy Środowiskowej w Ostrowach- Cukrowni oraz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Nowych Ostrowach

dk-swietlica2018t

dk-bibliteka2018t

uwaga thumbDyrektor Gminnego Przedszkola w Ostrowach informuje, że rekrutacja kandydatów do przedszkola na rok szkolny 2018/19 trwać będzie od 01.03.2018r. do 20.03.2018r. Wszystkich zainteresowanych rodziców serdecznie zapraszamy do przedszkola w godzinach od 7.00 do 15.00. Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Przedszkolu w Ostrowach w godzinach od 6.30 do 15.30 oraz pod numerem telefonu: 24  356-14-08.

uwaga thumbUrząd Gminy w Nowych Ostrowach informuje, że w dniu 27 lutego 2018r. wejdzie w życie Rozporządzenie MRiRW z dnia 09 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. W związku z powyższym na terenie całego kraju (w tym gminy Nowe Ostrowy) będą obowiązywały następujące nakazy i zakazy w chowie i hodowli świń, bez względu na ilość świń utrzymywanych w gospodarstwie.

Od kilku dni na terenie miejscowości Wołodrza błąka się pies (poniżej zdjęcie). Jeżeli poszukujesz swojego pupila lub jesteś zainteresowany jego adopcją podajemy kontakt: Tel. 24 356 14 06 lub 24 356 14 00.

uwaga thumbPublikujemy zaproszenienie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kutnie na szkolenie dotyczące zapobiegania i zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

Kliknij, aby pobrać dokument

W miesiącu styczniu 2018 roku najstarsza mieszkanka Gminy Nowe Ostrowy Pani Jadwiga Wronkowska obchodziła swoje 106 urodziny. Z tej okazji przedstawiciele władz samorządowych Wójt Gminy Nowe Ostrowy Zdzisław Kostrzewa oraz Przewodniczący Rady Gminy Nowe Ostrowy Jacek Olesiński odwiedzili Dostojną Jubilatkę. Pani Jadwiga otrzymała życzenia zdrowia na kolejne lata życia oraz prezent.
Pragniemy złożyć wyrazy ogromnego szacunku wobec tylu lat doświadczeń codziennego życia, wiedzy i życiowej mądrości przekazywanej następnym pokoleniom, a jednocześnie życzymy zdrowia i kolejnych zaszczytnych jubileuszy.