Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Od kilku dni na terenie miejscowości Wołodrza błąka się pies. Jeżeli poszukujesz swojego pupila lub jesteś zainteresowany jego adopcją poniżej podajemy kontakt: 24 356 14 06 lub 24 356 14 00

pies8-2018-1thpies8-2018-2thpies8-2018-3thpies8-2018-4th

ministerstwo rolnictwa thumbsMinister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje: Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT i w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r. wynosi: 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

uwagaRealizując obowiązek prowadzenia treningów systemu alarmowania oraz upamiętnienia 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego informujemy, że – na podstawie zarządzenia nr 105/2018 Wojewody Łódzkiego z dnia 6 lipca 2018 r. - w dniu 1 sierpnia 2018 r. o godzinie 17:00 przez okres 1 (jednej) minuty zostanie wyemitowany ciągły dźwięk syren alarmowych skonfigurowanych w wojewódzkim systemie alarmowania.

Uprzejmie informujemy, iż GOPS w Nowych Ostrowach w okresie od 1 lipca 2018r. do 2 listopada 2018 r. (tj. w terminie składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2018/2019) :

  • zasiłki rodzinne i opiekuńcze,
  • fundusz alimentacyjny ,
  • świadczenia wychowawcze 500+ oraz program „Dobry start” 300+
  • stypendium socjalne

przyjmuje interesantów : poniedziałek - czwartek 7.00 – 15.00, piątek - dzień bez obsługi interesantów (opracowanie złożonych wniosków)

susze2015W związku z suszą która wystąpiła na terenie Gminy Nowe Ostrowy informujemy zainteresowanych rolników o możliwości składania wniosków do Urzędu Gminy Nowe Ostrowy o oszacowanie strat – w terminie do dnia 10 lipca 2018r. Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach opracował zgodnie z wymogami Ministerstwa Rolnictwa wartość klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin w Polsce. W Gminie Nowe Ostrowy wskaźnik ten poniżej normy ustalono jedynie dla roślin zlokalizowanych na najniższych glebach czyli kategoria I i II według bilansu wodnego.

W związku z tym szacowanie szkód, może następować tylko na glebach lekkich i średnich i dotyczyć wyłącznie upraw wskazanych w komunikacie Instytutu Upraw i Nawożenia Gleb w Puławach, aktualnie są to:

  1. na glebach kategorii I (klasa bonitacyjna V i VI) uprawy: zboża ozime, zboża jare, krzewy owocowe i rośliny strączkowe;
  2. na glebach kategorii II (klasa bonitacyjna IVb) uprawy: zboża jare.

Wobec powyższego wzór wniosku o oszacowanie szkód na powyższych zasadach można pobrać na stronie internetowej - wniosek do pobrania lub w Urzędzie Gminy Nowe Ostrowy – pokój nr 1 (poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30). Jednocześnie informujemy, że przy wypełnianiu wniosku o oszacowanie szkód należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności na bieżący rok składanym do ARiMR. Ponadto wniosek obszarowy musi być załącznikiem do wniosku o oszacowanie szkód. Dodatkowe informacje można pod numerem telefonu 24 356 14 06.

Dokumenty do pobrabia:

  1. Wniosek o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym, powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego
  2. Oświadczenie Nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach
  3. Oświadczenie Nr 2 o produkcji zwierzęcej towarowej (sprzedanej) i poniesionych szkodach

festyn 2018thW tym roku – z okazji obchodzonego jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości –Festyn rodzinny, który odbył się 16 czerwca 2018r. zawierał patriotyczne akcenty, przypominając wszystkim, że o historii własnego narodu należy pamiętać przy każdej okazji. Dzieci i młodzież z gminnych placówek oświatowych zaprezentowały piękne programy artystyczne z przesłaniem historycznym i patriotycznym. Zespół OKTAWA również wykonał kilka pięknych i wzruszających utworów o charakterze patriotycznym. Wierzymy, iż zaprezentowany program artystyczny przyczynił się do pogłębienia postaw patriotycznych i szacunku dla historii własnego narodu.

plakat MCPublikujemy komunikat Ministerstwa Cyfryzacji dotyczący możliwości rejestracji nardzin dzieci online

Komunikat - kliknij, aby pobrać

Ulotka - kliknij, aby pobrać