Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Wójt Gminy Nowe Ostrowy na prośbę Ministerstwa Środowiska serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dla Mieszkańców w ramach programu “Czyste Powietrze”, które odbędzie się 1 października 2018 r. /poniedziałek/ o godz. 18:00 w Urzędzie Gminy Nowe Ostrowy, Nowe Ostrowy 80 Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Program będzie realizowany poprzez udzielanie pożyczek i dotacji dla osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). W trakcie spotkania prezentowane są założenia Programu, omawiane są rodzaje przedsięwzięć, które mogą uzyskać dofinansowanie, jak również przedstawiany jest sposób składania wniosków o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć. Spotkanie będzie okazją do zadawania pytań i uzyskiwania informacji niezbędnych dla wypełnienia wniosków i skorzystania z Programu.
Serdecznie zapraszamy.

spotkanie powietrze-thumbs

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Nowych Ostrowach z dnia 27 września: kliknij, aby pobrać

Wszyscy rolnicy, którzy składali wnioski o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym, powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - suszy proszeni są o jak najszybsze zgłoszenie się do Urzędu Gminy Nowe Ostrowy, pokój nr 1 po odbiór protokołu strat.
Ponadto informuję, iż w pierwszej kolejności o wsparcie finansowe mogą ubiegać się rolnicy, w których gospodarstwach straty w uprawach wyniosły co najmniej 70% danej uprawy. Wnioski mogą być składane w biurach powiatowych ARiMR od 14 do 28 września 2018r. Rolnicy w których gospodarstwach szkody w uprawach wyniosły co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy wnioski o pomoc mogą składać od 26 września do 17 października 2018r. Warunkiem uzyskania pomocy jest dołączenie do wniosku kopii protokołu oszacowania szkód sporządzonego przez komisję.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Nowych Ostrowach z dnia 18 września 2018 r. o przedłużeniu terminu do dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr 2 - treść obwieszczenia

Publikujemy Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kutnie - treść komunikatu.

Dozynki2018thumbs19 sierpnia tego roku to data, która na długo zapisze się we wspomnieniach mieszkańców gminy Nowe Ostrowy, a szczególnie zapamiętają tę datę mieszkańcy sołectw Miksztal i Niechcianów, bo właśnie te sołectwa były współgospodarzami tegorocznych Dożynek Gminnych. Obchody uroczystości dożynkowych rozpoczęły się mszą świętą o godzinie 1400. Rolnicy i mieszkańcy gminy dziękowali w modlitwie za tegoroczne plony. Mszę celebrowali księża z parafii Ostrowy, Grochów, Imielno i Wola Pierowa. Sołectwa przygotowały wspaniałe wieńce dożynkowe: tradycyjne i nowoczesne, oraz kosze dożynkowe. Na mszy świętej wszystkie wieńce i kosze oraz pięknie ustrojony chleb zostały poświęcone. Następnie barwny korowód, prowadzony przez kapelę Krośniewiacy przeszedł na boisko przy Świetlicy Środowiskowej, gdzie odbywała się dalsza część uroczystości. Po tradycyjnym ceremoniale dożynkowym, w czasie którego starościna Anna Kielman i starosta Jacek Olesiński wraz z Wójtem i Przewodniczącym Rady gminy podzielili dożynkowy chleb wśród zebranych gości, głos zabrał wójt gminy Nowe Ostrowy Zdzisław Kostrzewa. Słowa podziękowania za pracę rolników skierowali także zaproszeni goście: Krzysztof Debich - starosta kutnowski, Tadeusz Woźniak – poseł na Sejm RP i Robert Baryła - radny Sejmiku Województwa Łódzkiego.

gmina thPublikujemy harmonogram zebrań wiejskich w sołectwach na terenie Gminy Nowe Ostrowy w 2018 roku.

Kliknij, aby pobrać harmonogram