Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Zawody-1maj2018thumbsorlik2018thumbs3maj2018thumbs

uprawnienia 20-04-18Informujemy o możliwości darmowego uzyskania uprawnień operatora maszyn budowlanych i drogowych.
Więcej informacji uzyskają Państwo pod nr telefonu 24 356-14-10.

Informacja - kliknij, aby pobrać

W miejscowości Bzówki schroniła się suczka, prawdopodobnie chart arabski. Trudno stwierdzić czy pies się zagubił, czy ktoś go po prostu zostawił. Zwierzę poszukuje nowego właściciela.  Kontakt telefoniczny: 24 356-14-00, 24-356-14-06 (zdjęcia nadesłane)

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Ostrowach ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze: Inspektora ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego: Ogłoszenie - kliknij, aby pobrać

zyczenia strona t

logo wiw2Publikujemy pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kutnie o możliwych kontrolach w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną dotyczących przestrzegania przez hodowców zasad identyfikacji i rejestracji świń oraz zasad bioasekuracji. W piśmie znajduje się również ulotka dotycząca nowych zasad bioasekuracji.

Pismo - kliknij, aby pobrać

gmina thUrząd Gminy Nowe Ostrowy informuje wszystkich mieszkańców Gminy Nowe Ostrowy o możliwości uzyskania dofinansowania do 90 % kosztów na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W związku z tym Gmina Nowe Ostrowy w imieniu mieszkańców deklarujących chęć pozbycia się materiałów zawierających azbest (np. pokrycia dachowego) może złożyć wspólny wniosek do WFOŚiGW o udzielenie pomocy finansowej. Jednocześnie Gmina z własnych środków zamierza przekazać dotację w wys. 10%, tak by dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest wyniosło 100%.