Urząd Gminy Nowe Ostrowy

plan gmina  studium uwarunkowan  plan imielinek  plan cukrowniastrategia rozwoju

 

 


Plany:

Adres: Ostrowy – Cukrownia 17C, 99-350 Ostrowy.
Telefon: (24) 356-14-16.
Fax: (24) 356-14-16.
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:00 - 15:00.
Wtorek: 7:00 - 15:00.
Środa: 7:30 - 16:30.
Czwartek: 7:30 - 15:00.
Piątek: 7:30 - 15:00.

Pracownicy:

 • Komendant Straży Gminnej: Marcin Wenerski.
 • Młodszy strażnik: Artur Stanisławski
 • Młodszy strażnik: Mariusz Radke              
 • Młodszy strażnik: Paweł Jabłonkowski
 • Aplikant Karolina Justyńska                                                                                                                                                    

ŚWIADECTWO LEGALIZACJI PONOWNEJ MULTANOVA 6F NR 09-05-2524 (kliknij, aby pobrać)

Informacja o przewidywanym wykorzystaniu fotoradaru w miesiącu grudniu 2015 r. - kliknij, aby pobrać informację

 Informacje o Straży Giminnej:

 • Jest samorządową umundurowaną formacją mającą na celu wykonywanie czynności administracyjno – porządkowych w zakresie ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego.
 • Straż działa w strukturze Urzędu Gminy Nowe Ostrowy.
 • Terenem działania Straży Gminnej jest obszar administracyjny Gminy Nowe Ostrowy.

Do zadań Straży Gminnej należy w szczegółności:

 • ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
 • czuwanie nad porządkiem i kontrolą ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
 • współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
 • zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie w miarę możliwości świadków zdarzenia,
 • ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
 • Współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
 • doprowadzanie (dowożenie) osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdorwiu albo zagrazających życiu i zdrowiu innych osób,
 • informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnieniu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
 • kontrolowanie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
 • konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy,
 • wykonywanie innych czynności wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa oraz aktów prawa miejscowego

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem Straży Gminnej: regulamin Straży Gminnej Nowe Ostrowy.

Ważne dokumenty:


Wykroczenia drogowe:

Pracownicy Urzędu Gminy Nowe Ostrowy:

Wójt Gminy: Zdzisław Kostrzewa.

Sekretarz Gminy: Zbigniew Ujazdowski.

Skarbnik Gminy: Małgorzata Sołtysińska.

Inspektor ds. rozliczania wynagrodzeń pracowniczych: Elżbieta Kujawa.

Inspektor ds. ochrony środowiska i działalności gospodarczej: Elżbieta Lach.

Podinspektor ds. obsługi biura Rady Gminy: Magdalena Bednarek.

Inspektor ds. zamówień publicznych, oświaty i obrony cywilnej: Mariusz Marczak.

Z-ca kierownika USC, inspektor ds. ewidencji ludności i rejestracji w urzędzie stanu cywilnego: Marta Janiak.

Inspektor ds. wymiaru podatków: Marzena Cichacz.

Podinspektor ds. gospodarowania rolnictwem i nieruchomościami: Piotr Kieszkowski.

Podinspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych: Rafał Augustyniak.

Inspektor ds. księgowości podatkowej: Izabela Sławińska.

Kasjer: Agnieszka Safandowska.

Podinspektor ds. księgowości budżetowej: Wioleta Zawadzka.

Podinspektor ds.organizacyjnych : Justyna Tworus.

Podinspektor ds. kadr i promocji: Damian Cichacz.

Podinspektor ds. gospodarowania odpadami: Karolina Dębicka.

 

Urząd Gminy jest otwarty w godzinach:

Poniedziałek: 7:30 – 15:30
Wtorek: 7:30 – 15:30
Środa: 7:30 – 15:30
Czwartek: 7:30 – 15:30
Piątek: 7:30 – 15:30

Wójt Gminy przyjmuje interesantów codziennie w godzinach 13:00-14:00.

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w środę w godzinach 14:00-15:30.