Urząd Gminy Nowe Ostrowy

logo wfosigw

INFORMACJA

Gmina Nowe Ostrowy zrealizowała zadanie pn.
"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Nowe Ostrowy – etap II"

 


Wartość ogólna zadania: 10.314,00 zł
Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji: 10.210,00 zł

Zadanie polegało na demontażu, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowe Ostrowy. W sumie odebranych i przekazanych do unieszkodliwienia na składowisko odpadów niebezpiecznych zostało 21,87 Mg wyrobów zawierających azbest. Demontaż, odbiór i utylizacja obejmowała 2,11 Mg wyrobów z 1 posesji, natomiast odbiór i utylizacja obejmowała z 19,76 Mg wyrobów azbestowych z 11 posesji.

www.zainwestujwekologie.pl