Urząd Gminy Nowe Ostrowy

logo wfosigw

INFORMACJA

Gmina Nowe Ostrowy realizuje zadanie pn.
"Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przykanalikami w miejscowości Ostrowy-Cukrownia - etap III"

 

Wartość ogólna zadania: 1 305 240,15 zł
Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie:
- dotacji – 267 278,00 zł
- pożyczki – 267 278,00 zł

Zadanie polega na wykonaniu kanalizacji deszczowej (sieć główna, wpusty i odejścia, separator + osadnik) o łącznej dł. 1108,2 mb, kanalizacja sanitarnej (sieć główna i przyłącza) o łącznej długości 1925 mb, kanalizacji tłocznej (dł. 48,8 mb) oraz pompowni ścieków.

www.zainwestujwekologie.pl