Urząd Gminy Nowe Ostrowy

 

wfoslogo2

 

INFORMACJA

Gmina Nowe Ostrowy zrealizowała zadanie pn.
„Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przykanalikami w miejscowości Ostrowy-Cukrownia – etap I"


Wartość ogólna zadania: 753,626,07 zł
Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie umorzenia pożyczki: 519.844,93 zł

Zadanie polegało na wykonaniu sieci głównej i przyłączy kanalizacji deszczowej o łącznej dł. 232,3 mb oraz sieci głównej i przyłączy kanalizacji sanitarnej - ciąg 100, 200, 500 o łącznej dł. 2014 mb.

www.wfosigw.lodz.pl