Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Wójt Gminy Nowe Ostrowy podaje do publicznej wiadomości, że nastąpiła dla działek nr 83/3, 83/4, 83/5, 83/6, 83/7, 84/1, 84/2, 85, 86/1, 86/2, 87/1, 87/2 i 166 zmiana nazwy miejscowości i numeracji porządkowej z Perna na Wołodrza. Zmiana numeracji porządkowej tych nieruchomości spowodowana była koniecznością dostosowania tej numeracji do przepisów prawa określonych w Uchwale Nr XXXIII/228/13 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany granic sołectw Perna i Wołodrza (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2013 r., poz. 3927).

Zmiana dotyczy następujących numerów nieruchomości:

Lp.  Dotychczasowy numer porządkowy Nowy numer porządkowy
 1  Perna 1   Wołodrza 60A
 2  Perna 2  Wołodrza 62B
 3  Perna 3  Wołodrza 62C
 4  Perna 4  Wołodrza 71A


Przypomina się właścicielom nieruchomości, które otrzymały nowe numery porządkowe o obowiązku oznakowania budynku tabliczką z nadanym numerem porządkowym i utrzymania jej w należytym stanie oraz o dopełnieniu spraw meldunkowych.