Urząd Gminy Nowe Ostrowy

logo wfosigw

Gmina Nowe Ostrowy zrealizowała zadanie pn. 

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Ostrowy, Wołodrza i Grodno oraz sieci wodociągowej z odgałęzieniami w miejscowości Nowe Ostrowy - etap I”

 

Wartość ogólna zadania: 3 614 567,16 zł

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji: 477.660,00 zł

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie pożyczki: 1.114.543,00 zł

W ramach zadania wykonane zostanie łącznie 5 776,66 mb kanalizacji sanitarnej w tym 3789,90 mb sieci grawitacyjnej (rurociąg z rur PCV fi 200), 1500,11 mb kanalizacji tłocznej (rurociąg z rur PERC fi 110 mm, PVC fi 200 mm), 486,65 mb odgałęzień (rurociąg z rur PCV fi 160, rurociąg z rur PE fi 40). W ramach inwestycji zostanie także wykonana tłocznia w zbiorniku PEHD fi 2000 z automatyką i wyposażeniem oraz pomiarem ścieków.

www.wfosigw.lodz.pl