--> Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowe Ostrowy w 2021 roku
Urząd Gminy Nowe Ostrowy

logo wfosigw

INFORMACJA

Gmina Nowe Ostrowy realizuje zadanie pn. "Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowe Ostrowy w 2021 roku"

Wartość ogólna zadania: 36.425,00 zł
Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji: 29.084,00zł

Zadanie polega na demontażu, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowe Ostrowy w ilości 63,968 Mg.

www.zainwestujwekologie.pl