--> Termodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Nowe Ostrowy – termodernizacja budynku szkoły im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą w Imielnie
Urząd Gminy Nowe Ostrowy

 

wfoslogo2

 INFORMACJA

Gmina Nowe Ostrowy zrealizowała zadanie pn.
"Termodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Nowe Ostrowy – termodernizacja budynku szkoły im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą w Imielnie"

Całkowita wartość zadania: 269.191,16 zł

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie pożyczki: 226.242,00 zł

Zadanie polegało na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej (okna 42 szt., drzwi 2 szt.), dociepleniu ścian budynku (948,3 m2), wymianie instalacji odgromowej i obróbkach blacharskich.

www.wfosigw.lodz.pl