--> Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest – etap I
Urząd Gminy Nowe Ostrowy

wfośigw logo

Gmina Nowe Ostrowy zrealizowała zadanie pn. "Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest – etap I"

Całkowita wartość zadania: 33594,17 zł

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji : 20404,00 zł

Realizacja zadania polegała na demontażu, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowe Ostrowy. W sumie odebranych i przekazanych do unieszkodliwienia na składowisko odpadów niebezpiecznych zostało 5017,05 m2 , co daje 50,89 Mg. Demontaż, odbiór i utylizacja obejmowała 548 m2 (5,56 Mg) z 2 posesji, natomiast odbiór i utylizacja obejmowała 4468,05 m2 (45,33 Mg) z 29 posesji.

 

www.wfosigw.lodz.pl