Urząd Gminy Nowe Ostrowy

gmina thKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Ostrowach informuje, iż w okresie od 1 września 2014 roku do 30 września 2014 roku można składać w siedzibie ośrodka wnioski o przyznanie stypendium socjalnego dla studentów za zaliczenie II semestru 2013/2014 (semestr letni).
Stypendia socjalne finansowane przez Samorząd Gminy Nowe Ostrowy przyznane będzie dla wszystkich typów uczelni wyższych (tzn. dziennych, wieczorowych i zaocznych) pod warunkiem, że osoba ubiegająca się o stypendium jest niepracująca i na stałe zameldowana jest na terenie gminy.

gmina thKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Ostrowach informuje, iż w okresie od 1 września 2014 roku do 15 września 2014 roku można składać w siedzibie ośrodka wnioski o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendium szkolne na rok szkolny 2014/2015.
W przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegów pracowników służb społecznych wnioski można składać do 15 października 2014 r.

gmina thGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Ostrowach niniejszym informuje, że od dnia 01 sierpnia 2014 r.  przyjmowane   są wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2014/2015 oraz,  że  zbliża się okres ubiegania się o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego  i dodatków do zasiłku na okres zasiłkowy 2014/2015. Wnioski  o  ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku przyjmowane  będą od dnia 01 września 2014 r. 

(kliknij, aby powiększyć)

Dożynki Parafialne Wola Pierowa 2014

„Obrazki z Powstania”Laureaci konkursu plastycznego pt. „Obrazki z Powstania”, ogłoszonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Nowe Ostrowy i Świetlicę Środowiskową w ramach uczczenia 70 –tej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Uroczystość upamiętniająca 70-tą rocznicę wybuchu Powstania WarszawskiegoŚwietlica Środowiskowa w Ostrowach Cukrowni w dniu siedemdziesiątej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego  przedstawiła montaż słowno – muzyczny zatytułowany „Gdzie są chłopcy, gdzie dziewczęta z tamtych lat…”. Wśród publiczności nie zabrakło przedstawicieli samorządu terytorialnego w osobach: p. Zdzisława Kostrzewy – wójta gminy Nowe Ostrowy, p. Mirosława Dębickiego – przewodniczącego Rady gminy oraz radnych – p. Elżbiety Jatczak i p. A. Czerniawskiej – Garbalińskiej.  Wykonawcy słowem i piosenkami (nie)zakazanymi z  okresu Powstania Warszawskiego przypomnieli  tamten czas walki, bezprzykładnej odwagi, honoru, ale i w końcowym okresie rozpaczy ogarniającej walczących.

Harmonogram pracy fotoradu Straży Gminnej Nowe Ostrowy na miesiąc sierpień 2014 r.