Urząd Gminy Nowe Ostrowy

W dniu 1 marca 2021 r. wejdzie w życie wymóg obowiązkowej dematerializacji akcji, które dotychczas miały formę dokumentu. Z tym dniem wygaśnie moc prawna dokumentów akcji
wydanych przez spółkę. Forma dokumentu akcji zostanie zastąpiona przez wpis w rejestrze akcjonariuszy lub zapis akcji na rachunkach papierów wartościowych (w przypadku rejestracji
akcji w depozycie papierów wartościowych).

W związku z funkcjonowaniem na terenie Gminy Oddziału Cukrowni Ostrowy publikujemy materiały dotyczące dematerializacji akcji Krajowej Spółki Cukrowej: