Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Nowe Ostrowy, jako organizacja non profit, zrealizowała zadanie p.n. „Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Nowe Ostrowy (Wykonanie nawierzchni i montaż osprzętu sportowego)”. Zadanie to zrealizowano w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW na lata 2014-2020. Na podstawie wniosku złożonego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Stowarzyszeniu przyznano pomoc w kwocie 87 630,31 zł. Mamy nadzieję, że obiekt będzie dobrze służył lokalnej społeczności i przyczyni się do upowszechnienia sportu i rekreacji w gminie Nowe Ostrowy.
Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Nowe Ostrowy