Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Uprzejmie informujemy, iż GOPS w Nowych Ostrowach w okresie od 1 lipca 2018r. do 2 listopada 2018 r. (tj. w terminie składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2018/2019) :

  • zasiłki rodzinne i opiekuńcze,
  • fundusz alimentacyjny ,
  • świadczenia wychowawcze 500+ oraz program „Dobry start” 300+
  • stypendium socjalne

przyjmuje interesantów : poniedziałek - czwartek 7.00 – 15.00, piątek - dzień bez obsługi interesantów (opracowanie złożonych wniosków)