Urząd Gminy Nowe Ostrowy

susze2015W związku z suszą która wystąpiła na terenie Gminy Nowe Ostrowy informujemy zainteresowanych rolników o możliwości składania wniosków do Urzędu Gminy Nowe Ostrowy o oszacowanie strat – w terminie do dnia 10 lipca 2018r. Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach opracował zgodnie z wymogami Ministerstwa Rolnictwa wartość klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin w Polsce. W Gminie Nowe Ostrowy wskaźnik ten poniżej normy ustalono jedynie dla roślin zlokalizowanych na najniższych glebach czyli kategoria I i II według bilansu wodnego.

W związku z tym szacowanie szkód, może następować tylko na glebach lekkich i średnich i dotyczyć wyłącznie upraw wskazanych w komunikacie Instytutu Upraw i Nawożenia Gleb w Puławach, aktualnie są to:

  1. na glebach kategorii I (klasa bonitacyjna V i VI) uprawy: zboża ozime, zboża jare, krzewy owocowe i rośliny strączkowe;
  2. na glebach kategorii II (klasa bonitacyjna IVb) uprawy: zboża jare.

Wobec powyższego wzór wniosku o oszacowanie szkód na powyższych zasadach można pobrać na stronie internetowej - wniosek do pobrania lub w Urzędzie Gminy Nowe Ostrowy – pokój nr 1 (poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30). Jednocześnie informujemy, że przy wypełnianiu wniosku o oszacowanie szkód należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności na bieżący rok składanym do ARiMR. Ponadto wniosek obszarowy musi być załącznikiem do wniosku o oszacowanie szkód. Dodatkowe informacje można pod numerem telefonu 24 356 14 06.

Dokumenty do pobrabia:

  1. Wniosek o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym, powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego
  2. Oświadczenie Nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach
  3. Oświadczenie Nr 2 o produkcji zwierzęcej towarowej (sprzedanej) i poniesionych szkodach