Urząd Gminy Nowe Ostrowy

fotowoltaika 18Informujemy mieszkańców naszej gminy, że istnieje jeszcze możliwość wzięcia udziału w gminnym projekcie pn. „Wykorzystanie energii słonecznej w Gminie Nowe Ostrowy”Projekt dotyczy budowy kolektorów słonecznych, bądź instalacji fotowoltaicznych m.in. na prywatnych posesjach. Przewidywany wkład własny mieszkańców uzależniony jest od rodzaju, mocy oraz miejsca instalacji i wynosić będzie maksymalnie:

Instalacja

Miejsce instalacji

Wkład własny [ zł ]

Fotowoltaika 2kW

mieszkalny

4275,60

Fotowoltaika 3kW

mieszkalny

6276,37

Fotowoltaika 4kW

mieszkalny

8278,02

Fotowoltaika 2kW

poza mieszkalny

7830,93

Fotowoltaika 3kW

poza mieszkalny

11609,09

3 kolektory słoneczne

mieszkalny

4486,92

2 kolektory słoneczne

mieszkalny

3003,42

2 kolektory słoneczne

poza mieszkalny

5983,58

 

Stawka podatku VAT uzależniona jest od miejsca instalacji paneli:

  • • VAT 8% - przy instalacji paneli na budynku mieszkalnym
  • • VAT 23 % - w przypadku instalacji paneli na budynku gospodarczym lub bezpośrednio na gruncie
  • • Powyższe kwoty zawierają również koszty dokumentacji technicznej, nadzoru inwestorskiego, promocji oraz podatku VAT od otrzymanej dotacji

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 24 356 14 12 lub osobisty w Urzędzie Gminy – pokój nr 15.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2010-2020.
UWAGA: Liczba miejsc ograniczona, ostateczny termin złożenia Deklaracji udziału w projekcie upływa w dniu 25 maja 2018 r.