Urząd Gminy Nowe Ostrowy

susze2015Wszyscy rolnicy, którzy składali wnioski o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym, powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - suszy proszeni są o jak najszybsze zgłoszenie się do Urzędu Gminy Nowe Ostrowy, pokój nr 1 po odbiór protokołu strat.
Ponadto informujemy, iż rolnicy w których gospodarstwach wystąpiły szkody wyższe niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej mogą do 30 września 2015 r. składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o pomoc. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Warunkiem uzyskania pomocy jest dołączenie do wniosku kopii protokołu oszacowania szkód sporządzonego przez komisję.