Urząd Gminy Nowe Ostrowy

1 wrzesnia2015 2thPrzed pomnikiem ku czci pracowników Cukrowni Ostrowy i wszystkich mieszkańców Gminy Nowe Ostrowy poległych i zamordowanych w latach 1939-1945 w dniu 1 września odbyła się uroczystość z okazji 76 rocznicy wybuchu II wojny światowej. W uroczystości udział wzięli: Wójt Gminy Nowe Ostrowy, Radni Rady Gminy z Przewodniczącym Rady, Poczty Sztandarowe Ochotniczej Straży Pożarnej, uczniowe szkół oraz miekszańcy gminy.

 W czasie uroczystości z okazji 76. rocznicy wybuchu II wojny światowej odśpiewano hymn państwowy, dokonano uroczystego złożenia wieńców. Na zakończenie uroczystości głos zabrał Wójt Gminy Nowe Ostrowy Zdzisław Kostrzewa, który podkreślił, że powinniśmy pamiętać o naszych przodkach, którzy walczyli o wolność ojczyzny oraz skierował podziękowania dla wszystkich zgromadzonych podczas uroczystości.