Urząd Gminy Nowe Ostrowy

uwaga thumbW wyniku przedłużającej się suszy, Wójt Gminy informuje o możliwości doszacowania przez Gminną Komisję strat, które wystąpiły w uprawach kukurydzy na kiszonkę i buraków cukrowych. Uprawy będą szacowane tylko na glebach klasy IV, V, VI. Zatem rolnicy którzy we wcześniej złożonych wnioskach nie podali do szacowania tych upraw proszeni są o natychmiastowe zgłoszenie się do Urzędu Gminy Nowe Ostrowy, pokój nr 1.
Proszę aby rolnicy zgłaszali doszacowania w terminie do 09.09.2015 roku.