Urząd Gminy Nowe Ostrowy

uwaga thumbWszyscy rolnicy, którzy prowadzą produkcję zwierzęcą i wypełniali do wniosku oświadczenie o ilości zwierząt, proszeni są o poprawę oświadczeń poprzez wpisanie liczby zwierząt sprzedanych w okresie 3 lat poprzedzających wystąpienie szkody w taki sposób, aby były spójne z oświadczeniem o zwierzętach zadeklarowanym do płatności. Nie wpisanie tychże danych uniemożliwi sporządzenie protokołu strat z gospodarstwa. Pomoc przy wypełnianiu powyższego oświadczenia udzielana będzie codziennie w godzinach od 8:00 do 12:00.

Proszę aby rolnicy poprawili oświadczenia w zakresie sprzedaży zwierząt w terminie do 04.09.2015 roku.