Urząd Gminy Nowe Ostrowy

izba rolnicza logoIzba Rolnicza Województwa Łódzkiego. Biuro powiatowe w Kutnie zaprasza zainteresowanych rolników na jednodniowy kurs chemizacyjny przeznaczony dla rolników, którym wygasły uprawnienia w tym zakresie.
Szkolenie prowadzone będzie w Świetlicy Środowiskowej w Ostrowach- Cukrowni.
Termin szkolenia: 23.02.2015 r. godz. 10:00
Uczestnicy otrzymają świadectwo ukończenia szkolenia ważne na okres 5 lat.