Urząd Gminy Nowe Ostrowy

gmina thW dniach od 3 do 12 lutego 2015 roku we wszystkich sołectwach Gminy Nowe Ostrowy odbywały sie zebrania wiejskie. Podsumowywano czteroletnią kadencję Sołtysów i Rad Sołeckich oraz wybierano nowe władze wsi. Odbyło się 16 zebrań. We wszystkich udział brali przedstawiciele władz gminy: Wójt Gminy - Zdzisław Kostrzewa, Przewodniczący Rady Gminy - Jacek Olesiński oraz radni Rady Gminy, których działaniem jest objęte dane sołectwo. Zebrania wiejskie - wyborcze były przede wszystkim podsumowaniem działalności sołtysów i Rad Sołeckich. W drodze dyskusji poruszano sprawy odnoszące się do przyszłości wsi. Mieszkańcy zgłaszali wnioski, które powinny być realizowane w celu poprawy warunków życia lokalnej społeczności.

W większości zgłaszano postulaty odnoszące się realizowania remontów dróg gminnych oraz powiatowych. Społeczność wiejska wnioskowała także o budowę chodników i modernizację oświetlenia ulicznego. Wójt Gminy przedstawiał dane z zakresu obowiązujących podatków oraz innych opłat lokalnych. Zapoznawał zebranych z informacjami odnoszącymi się do budżetu gminy. Informował o inwestycjach zaplanowanych do wykonania w 2015 roku oraz w latach kolejnych. Przedstawiał założenia do Strategii Rozwoju Gminy Nowe Ostrowy na lata 2014 – 2022. Dokument ten jest w trakcie opracowywania. Frekwencja zebrań sprawozdawczo - wyborczych nie była zbyt wysoka. W większości sołectw zebrania odbywały się w drugim terminie. Najwięcej mieszkańców przybyło na zebranie w Grochowie (38 mieszkańców) oraz w Woli Pierowej (32 mieszkańców) a najmniej w Rdutowie (8 mieszkańców). Jednak należy zaznaczyć, że sołectwo Rdutów jest najmniejszym sołectwem pod względem liczby stałych mieszkańców. Ogółem na funkcje sołtysa kandydowało 20 osób w tym 10 kobiet i 10 mężczyzn. W Imielnie, Miksztalu, Nowych Ostrowach i Zieleńcu na funkcję sołtysa zgłoszono 2 kandydatów. Natomiast w 12 wsiach kandydowała tylko jedna osoba i ta została wybrana sołtysem. Na sołtysa kandydowało 11 osób, które te funkcje pełniły dotychczas i ponownie zostały wybrane na obecną kadencję. Wykaz osób, które ubiegały się o funkcję sołtysa we wszystkich wsiach. Bzówki: Ireneusz Wysocki (sołtys dotychczasowy); Lipiny: Renata Matczak (sołtys dotychczasowy); Grochów: Artur Kępiński (sołtys dotychczasowy); Grodno: Angelika Szałwińska; Imielno: Hanna Dębicka (sołtys dotychczasowy) i Wioletta Matczak; Rdutów: Dorota Kawka (sołtys dotychczasowy); Kołomia: Krzysztof Nalberczyk; Miksztal: Maria Kostrzewska i Grażyna Muraszewska; Niechcianów: Stanisław Bartnicki (sołtys dotychczasowy); Wołodrza: Danuta Marciniak (sołtys dotychczasowy); Nowe Ostrowy: Marcin Piasecki oraz Marta Szukalska; Ostrowy: Wiesław Bawej (sołtys dotychczasowy); Imielinek: Zygmunt Kieszkowski; Wola Pierowa: Robert Stefański (sołtys dotychczasowy); Perna: Andrzej Kuliński (sołtys dotychczasowy); Zieleniec: Wanda Ratajska (sołtys dotychczasowy) i Adam Sęktas. Wykaz nowych władz sołectwa przedstawia się następująco:

Lp.

Sołectwo

Imię i nazwisko

Sołtysa – Przewodniczącego Rady Sołeckiej
 

Członkowie
Rady Sołeckiej

1.

Bzówki

Ireneusz Wysocki

Paweł Zagajewski, Zbigniew Kieszkowski.

2.

Lipiny

Renata Matczak

Kazimierz Fijałkowski, Bożena Bącela.

3.

Grochów

Artur Kępiński

Kinga Lach, Jan Kaczor.

4.

Grodno

Angelika Szałwińska

Elżbieta Rozmaryn, Sabina Ewkowska.

5.

Imielno

Hanna Dębicka

Bogdan Kostecki, Sylwester Topór.

6.

Rdutów

Dorota Kawka

Tadeusz Lubasiński, Zbigniew Lubasiński.

7.

Kołomia

Krzysztof Nalberczyk

Adam Pawłowski, Wojciech Szubka.

8.

Miksztal

Maria Kostrzewska

Joanna Ziółkowska, Edyta Trzecińska.

9.

Niechcianów

Stanisław Bartnicki

Janusz Popławski, Zbigniew Szadkowski.

10.

Wołodrza

Marciniak Danuta

Sebastian Brudnowski, Leokadia Boroń.

11.

Nowe Ostrowy

Marta Szukalska

Teresa Wiśniewska, Piotr Piasecki.

12.

Ostrowy

Wiesław Bawej

Grzegorz Jędrusiak, Beata Lewandowska.

13.

Imielinek

Zygmunt Kieszkowski

Daniel Lenartowicz, Grzegorz Felner.

14.

Wola Pierowa

Robert Stefański

Stanisław Pomorski, Wiesław Stokwisz.

15.

Perna

Andrzej Kuliński

Beata Osowska, Ewa Marciniak.

16.

Zieleniec

Wanda Ratajska

Adam Sęktas, Sylwin Radke.