Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Od 1 stycznia 2015 roku obowiązują nowe zasady dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wprowadzone zmiany to:

  • Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wynoszą w przypadku zbierania odpadów w sposób:
  • selektywny – 6,00 zł miesięcznie od mieszkańca,
  • zmieszany – 11,00 zł miesięcznie od mieszkańca.
  • Nowe terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
  • za I kwartał do 31 marca danego roku,
  • za II kwartał do 30 czerwca danego roku,
  • za III kwartał do 30 września danego roku,
  • za IV kwartał do 31 grudnia danego roku.
  • Nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z wprowadzonymi zmianami wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Nowe Ostrowy są zobowiązani złożyć do 10 lutego 2015 roku nowe deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
Deklaracje należy składać osobiście w Urzędzie Gminy Nowe Ostrowy w pokoju nr 6 w pn., wt. w godz. 700 – 1500, śr. w godz. 730 – 1630, czw., pt. 730 – 1500 lub za pośrednictwem poczty na adres Urząd Gminy Nowe Ostrowy, Nowe Ostrowy 80 lub elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) na adres www.epuap.gov.pl - adres alektronicznej skrytki podawczej: /dr3y0wb68y/skrytka

Odpady Komunalne z terenu Gminy Nowe Ostrowy odbierać będzie tak jak dotychczas firma Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o z Krośniewic.
W celu przedłużenia umowy dzierżawy pojemnika, której termin minął w grudniu 2014r. należy zgłosić się do siedziby Zakładu Usług Komunalnych w Krośniewicach, ul. Paderewskiego 3.