Urząd Gminy Nowe Ostrowy

przylacze kanW związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych jako końcowy efekt zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Ostrowy, Wołodrza i Grodno oraz sieci wodociągowej z odgałęzieniami w miejscowości Nowe Ostrowy – etap I” Gmina Nowe Ostrowy informuje, iż osoby nadal mogą zgłaszać chęć wykonania przyłącza kanalizacyjnego.
Przypominamy, że dofinansowaniem przyłącza w ramach programu objęte są przedsięwzięcia w których obecnie trwa inwestycja polegająca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Ostrowy realizowane wyłącznie na nieruchomościach:
1) zabudowanych budynkami, które będą użytkowane w dniu otrzymania pomocy;
2) niezabudowanych, dla których została wydana ostateczna decyzja - pozwolenie na budowę, a ich użytkowanie rozpocznie się w terminie do 12 miesięcy od dnia zakończenia zadania, które nastąpi nie później niż do dnia 30.09.2023 r.
Szczegółowe informacje w tym informacje dotyczące kosztów pod nr tel. 24 3561409
Termin zgłoszenia do 4 listopada 2022 r.