Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Szanowni Państwo.
Sejm w dniu 20.10. 2022 r. uchwalił ustawę o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez go-spodarstwa domowe. Na mocy tych przepisów gminy, spółki gminne i związki gminne będą mogły kupować węgiel od importerów po 1,5 tys. zł za tonę, by następnie sprzedawać go mieszkańcom po nie więcej niż 2 tys. zł za tonę. Gospodarstwo domowe będzie miało prawo do zakupu po preferencyjnej cenie 1,5 tony węgla w tym roku oraz kolejnych 1,5 tony po 1 stycznia 2023 r. Aby kupić węgiel od samorządu, mieszkańcy będą składali do gminy wniosek o zakup preferencyjny. Rozwiązanie będzie do-stępne dla osób, które są uprawnione do dodatku węglowego. Gmina Nowe Ostrowy rozważa różne warianty rozwiązań, mające na celu zapewnienie zaintere-sowanym mieszkańcom zakup węgla na wyżej wymienionych zasadach. Obecnie Gmina musi oszacować skalę potrzeb uprawnionych osób, zainteresowanych zakupem węgla w ramach tzw. zakupu preferencyjnego. W tym celu prosimy o zgłaszanie swoich potrzeb telefonicznie w godzinach od 7:30 do 15:30 w dni pracy Urzędu Gminy pod następującymi nu-merami telefonów:

  • (24) 356 14 00,
  • (24) 356 14 12,
  • (24) 356 14 04,
  • (24) 356 14 06 do dnia 28.10.2022 r. (włącznie)

oraz adresami e-mail:

  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przy zgłoszeniu potrzeby zakupu węgla należy podać: Imię i nazwisko, adres, nr telefonu, ilość węgla, oczekiwany termin dostawy, rodzaj węgla /miał, ekogroszek, orzech, kostka/.
Po ostatecznym przyjęciu ustawy, wejściu jej w życie i wydaniu stosownych rozporządzeń Gmina Nowe Ostrowy podejmie ostateczną decyzję w sprawie uruchomienia i sposobu sprzedaży i dystrybucji węgla. Wówczas należało będzie złożyć ostateczny wniosek o zakup węgla na prefe-rencyjnych zasadach wg wzoru, który zostanie opublikowany.
O kolejnych podejmowanych działaniach Urzędu Gminy Nowe Ostrowy związanych z wspar-ciem mieszkańców w zakresie zakupu węgla na preferencyjnych zasadach będziemy informo-wali na bieżąco.