Urząd Gminy Nowe Ostrowy

znak efes

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Ostrowach informuje, iż prowadzi nabór do udziału w projekcie „Nowa szansa” na rok 2014 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które spełniają następujące warunki:

  • są mieszkańcami gminy Nowe Ostrowy
  • są osobami bezrobotnymi zarejestrowanymi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kutnie
  • są w wieku aktywności zawodowej
  • korzystają z pomocy GOPS w Nowych Ostrowach

Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych 15 osób bezrobotnych (13 kobiet i 2 mężczyzn).
W ramach projektu prowadzone będą :
• warsztaty kreowania własnego wizerunku w wymiarze 16 godzin dla 15 osób
• indywidualna terapia psychologiczna w wymiarze 10 godzin dla 15 osób
• dwa szkolenie zawodowe do wyboru:

  • kosmetyczka z elementami wizażu 120 godzin
  • sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej 120 godzin

• spotkanie świąteczne dla 15 osób.

W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie się chętnych do uczestnictwa w projekcie do Pani Sylwii Piaseckiej pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Ostrowach.