Urząd Gminy Nowe Ostrowy

WÓJT GMINY NOWE OSTROWY ogłasza nieograniczony pisemny przetarg na sprzedaż autobusu marki AUTOSAN H9-20

NAZWA SPRZEDAJACEGO: GMINA NOWE OSTROWY, Nowe Ostrowy 80, 99-350 Ostrowy, powiat kutnowski, woj. łódzkie.

DANE DOTYCZACE AUTOBUSU:

 • Autobus szkolny do przewozu dzieci.
 • Marka - AUTOSAN.
 • Model – H9-20.
 • Nr identyfikacyjny pojazdu – 620287.
 • Rok produkcji – 1988.
 • Nr rejestracyjny – LWK 4535.
 • Masa całkowita – 12500 kg.
 • Masa własna – 8400 kg.
 • Liczba miejsc siedzących – 42.
 • Data pierwszej rejestracji – 01.08.1988 r.
 • Data ważności przeglądu technicznego – 26.08.2013 r.
 • Przebieg: 252314 km, silnik po remoncie kapitalnym przebieg 80000 km.
 • Liczba osi /skrzynia biegów – 2 /manualna.
 • Rodzaj silnika – z zapłonem samoczynnym.
 • Pojemność silnika / moc – 6540ccm / 110 kW.
 • Pojazd zarejestrowany: Gmina Nowe Ostrowy, 99-350 Ostrowy 80.
 • Cena wywoławcza: 6.000,00 zł. (Słownie – sześć tysięcy złotych).

Autobus sprawny technicznie, w ciągłej eksploatacji – dowóz uczniów do szkół.Autobus będący przedmiotem przetargu można oglądać w dni robocze od poniedziałku do piątku w miejscowości: Ostrowy – Cukrownia, tel. 24 356 14 09 w godzinach 08:00 – 14:00 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

TRYB, MIEJSCE I TERMIN PRZEPROWADZENIA PRZETARGU
Pisemny przetarg ofertowy zostanie przeprowadzony w Urzędzie Gminy Nowe Ostrowy, Nowe Ostrowy 80, 99-350 Ostrowy. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.10.2013 r. o godzinie 10:05 w siedzibie Urzędu Gminy Nowe Ostrowy. Nabywcą zostanie uczestnik, który zaoferuje najwyższą cenę zakupu autobusu z pośród ofert nie podlegających odrzuceniu biorących udział w postępowaniu.
W przypadku, gdy kilku zainteresowanych zaoferowało tę samą cenę, przetarg zostanie przeprowadzony w formie aukcji między nimi. O miejscu i terminie aukcji zostaną powiadomieni zaineteresowani, którzy złożyli oferty z taką samą ceną.

WYMAGANIA JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ OFERTA ORAZ TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA
Pisemne oferty należy złożyć wg załączonego wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia w zaklejonej kopercie z dopiskiem: "Oferta kupna autobusu AUTOSAN H9-20".
Oferty należy złożyć w Urzędzie Gminy Nowe Ostrowy, Nowe Ostrowy 80, 99-350 Ostrowy w pok. nr 1 - Sekretariat, do dnia 18.10. 2013 r. do godz. 10:00.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ODRZUCENIA OFETY
Sprzedający zastrzega sobie, że przysługuje mu prawo zamknięcia przetargu bez wybierania którejkolwiek oferty, bez podania przyczyn.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Nowe Ostrowy lub pod numerami telefonów: 24 35614 09, 24 356 14 00 w godzinach 8:00 – 14:00.
Do niniejszego przetargu nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki do ogłoszenia: formularz oferty (kliknij, aby pobrać).

Autosan Autosan Autosan Autosan Autosan Autosan Autosan