Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Pojemnik na odpadyW związku z obowiązującymi od 1 lipca 2013 r. na terenie Gminy Nowe Ostrowy nowymi zasadami gospodarowania odpadami komunalnymi przypominamy, że obowiązkiem właścicieli jest wyposażenie na własny koszt nieruchomości w pojemnik na odpady zmieszane. W tym celu należy zgłosić się do Zakładu Usług Komunalnych w Krośniewicach, który został wyłoniony w drodze przetargu i będzie odbierać odpady komunalne z terenu gminy. Wówczas istnieje możliwość wydzierżawienia lub zakupienia takiego pojemnika. Dopuszczalne jest także zakupienie pojemnika w sklepie lub supermarkecie.
Zgodnie z przyjętym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Ostrowy minimalna pojemność pojemnika na odpady zmieszane jest uzależniona od ilości osób, które będą z niego korzystać i odpowiednio wynosi:

  •  60 l –dla nie więcej niż dwóch osób,
  •  120 l – dla 3-4 osób,
  •  240 l – dla 5-8 osób.