Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Nowych Ostrowach z dnia 21 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Nowe Ostrowy w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybrorach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Kliknij, aby pobrać treść obwieszczenia