Urząd Gminy Nowe Ostrowy

logo wfosigw

Gmina Nowe Ostrowy zrealizowała zadanie pn. 

„Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych jako końcowy efekt zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Ostrowy, Wołodrza i Grodno oraz sieci wodociągowej z odgałęzieniami w miejscowości Nowe Ostrowy – etap I”


Wartość ogólna zadania: 244 450,00 zł

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji: 152 195,00 zł

W ramach zadania zostało wykonanych 48 przyłączy kanalizacyjnych o łącznej długości 761,8 mb z litych rur PCV Ø 160 wraz z zastosowaniem studzienek inspekcyjnych z tworzywa sztucznego średnicy 315 mm.

www.wfosigw.lodz.pl