Urząd Gminy Nowe Ostrowy

logo wfosigw


Gmina Nowe Ostrowy realizuje zadanie pn.
"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowe Ostrowy"

Wartość ogólna zadania: 149 594,49 zł
Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie umorzenia pożyczek - 95 459,38 zł


www.zainwestujwekologie.pl