--> Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
Urząd Gminy Nowe Ostrowy

 

wfośigw logo

Zadanie po nazwą "Przebudowa Stacji Uzdatniania Wodny oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" zostało dofinansowane w formie pożyczki i dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.


Ogólna wartość zadania: 2 849 029,47 zł
Wartość pożyczki WFOŚiGW: 174 072,00 zł
Wartość dotacji WFOŚiGW: 174 072,00 zł

Zakres operacji obejmował przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Ostrowy oraz budowę 110 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowe Ostrowy.

www.wfosigw.lodz.pl